Giới thiệu

Báo chí nói về Studentview.vn:

https://tienphong.vn/phat-sot-voi-students-view-post620844.tpo

https://tienphong.vn/du-thi-students-view-gianh-giai-thuong-lon-post629647.tpo

https://www.yan.vn/khep-lai-cuoc-thi-students-view-voi-nhung-bai-du-thi-xuat-sac-nhat-13603.html

https://www.yan.vn/hay-the-hien-tinh-yeu-cua-ban-voi-que-huong-viet-nam-9385.html

https://thanhnien.vn/phat-dong-thi-sang-tac-bieu-trung-ap-phich-dai-hoi-sinh-vien-post22024.html

Vào năm 2022 trang studentview.vn sẽ đầu tư vào các ngành tài chính, bất động sản, du học, công nghệ.

Back to top button